Voeg je koptekst hier toe

Downloads

Alle belangrijke bestanden onder elkaar

Na de datum van het ondertekenen van de overeenkomst heb je 14 dagen bedenktijd en mag je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en per direct herroepen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het modelformulier hieronder te downloaden, in te vullen en aan ons toe te zenden of door een mail te sturen naar info@dekinderkamer.nl. Vermeld bij voorkeur in het onderwerp dat het om ‘herroeping van de overeenkomst’ gaat. Je mag overigens zelf bepalen op welke wijze je de overeenkomst wilt herroepen.

Klik hier voor het formulier herroeping

De Kinderkamer heeft zelf geen medicijnen. Wanneer uw kind medicijnen toegediend moet krijgen, verzoeken we u als ouder/verzorger een ´overeenkomst gebruik geneesmiddelen´ in te vullen en te ondertekenen. Dit geldt ook voor homeopathische en zelfzorgmiddelen.

De Kinderkamer werkt volgens een protocol ´toedienen van medicijnen´. Zo geven we een kind geen paracetamol als het zonder een duidelijke oorzaak koorts heeft. Om een goed beeld te krijgen van de toestand van het kind en te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het kind in de groep te houden, is de lichaamstemperatuur een belangrijke graadmeter. Is de oorzaak van de koorts wel duidelijk (bijvoorbeeld als reactie op een inenting), dan mag u uw kind paracetamol geven of door een pedagogisch medewerker laten toedienen, nadat u een ´overeenkomst gebruik geneesmiddelen´ heeft ingevuld. Moet van de huisarts een medicijn worden gegeven (bijvoorbeeld ter voorkoming van een koortsstuip), dan gebeurt dit altijd in overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerkers.

Klik voor de overeenkomst gebruik geneesmiddelen

De belangen van de kinderen en hun ouders staan bij ons (binnen de grenzen van de redelijkheid en onze mogelijkheden) altijd voorop.

De Kinderkamer kent een eigen klachtenreglement. Ondanks onze goede zorgen kunnen zich momenten en situaties voordoen die leiden tot ontevredenheid of een klacht: een klantreactie. U kunt uw klantreactie eerst voorleggen aan de direct betrokkene(n), bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker. 

Mocht uw klantreactie niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de manager die op de locatie werkzaam is. De locatiemanager zal u altijd vragen uw klantreactie schriftelijk in te dienen, ook na een persoonlijk gesprek. 

Klik hier voor het klantreactieformulier

U kunt zich ook direct wenden tot Het Klachtenloket Kinderopvang.

  • Website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl
  • Mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl
  • Telefoon: 0900-1877 (Op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. 0,20 cent per gesprek)

Kunt u uw klantreactie met De Kinderkamer niet oplossen, dan kunt u terecht bij Het Klachtenloket Kinderopvang. Dit Klachtenloket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u zich ook meteen toe richten.

Klik hier om een klacht in te dienen bij het klachtenloket Kinderopvang

Kinderdagverblijf

Over het kinderdagverblijf

Communicatie

Hygiëne

Veiligheid

Inrichting

Tarieven