Voeg je koptekst hier toe

Buitenschoolse opvang

Een liefdevolle omgeving

De Kinderkamer biedt kinderen een liefdevolle en stimulerende omgeving, waarin ze uitgedaagd worden om zich optimaal te ontwikkelen. We willen dat de kinderen zich bij ons gewaardeerd en geliefd voelen en voelen dat ze echt bij de groep horen. Uw kind leert soepel en positief omgaan met anderen zoals met kinderen die ouder zijn, jonger zijn en kinderen die uit andere culturen komen. In onze groepen werken en spelen kinderen samen en lossen ze ook samen problemen en conflicten op. En als ze dat moeilijk vinden helpen onze pedagogisch medewerkers hier natuurlijk bij.

Communicatie

U en De Kinderkamer

Samen zorgen we voor uw kind. Een goed contact tussen ouders en groepsleiding is onmisbaar voor een plezierige opvang en begeleiding van kinderen. De Kinderkamer besteedt hier veel tijd en aandacht aan. Dat ziet u terug in de volgende momenten:

Voorschoolse opvang

Bij voorschoolse opvang brengt de ouder het schoolgaande kind naar De Kinderkamer. De ouder geeft eventuele bijzonderheden door aan de pedagogisch medewerker die de informatie zal overbrengen aan de leerkracht van school.

Dagelijks contact

Bij het ophalen van school zullen wij indien mogelijk de leerkracht vragen hoe de schooldag is verlopen, zodat we ouders hiervan op de hoogte kunnen stellen. Kinderen die ons BSO-Huis net bezoeken, kunnen natuurlijk altijd papa of mama laten weten dat zij veilig bij het BSO-Huis zijn aangekomen… een geruststellende gedachte voor elke ouder. 

‘s Avonds vindt de overdracht plaats tussen ouder en pedagogisch medewerker, maar uw kind zal u vast zelf ook vertellen hoe de dag is verlopen… we zijn benieuwd naar hun belevenissen.

Het 15-minuten-gesprek

Twee keer per jaar nodigen we u uit voor een 15-minuten gesprek. Op een rustig moment in de avonduren heeft u dan de gelegenheid om met de mentor te spreken over de ontwikkeling van uw kind bij De Kinderkamer. 

Ouderbijeenkomst

De Kinderkamer organiseert ook ouderbijeenkomsten. De onderwerpen voor deze avond stemmen we zoveel mogelijk af op de wensen en vragen van de ouders en de groepsleiding.  

Nieuwsbrief

De Kinderkamer verstuurt maandelijks een mail in de vorm van een nieuwsbrief / mededeling / informatie naar de ouders. Hierin leest u meer over beleidsvoornemens, gebeurtenissen en kwaliteitszorg. 

Ouderpanel

De Kinderkamer vindt betrokkenheid van ouders van groot belang. Dit zorgt voor prettige en waardevolle gesprekken tussen ouders en kinderopvang.

Het Ouderpanel bestaat uit een aantal enthousiast betrokken ouders van kinderen die bij de Kinderkamer verblijven. Het Ouderpanel behartigt de belangen van alle ouders.

Lid worden van het Ouderpanel? Aanmelden kan via de mail: info@dekinderkamer.nl

Kinderdagverblijf

Over het kinderdagverblijf

Communicatie

Hygiëne

Veiligheid

Inrichting

Tarieven